Grupa PZU postanowiła przeznaczyć 5 mln zł na zakup najbardziej potrzebnego sprzętu dla OSP. Wnioski można składać przez internet!

Strażacy ochotnicy są często pierwsi na miejscu tragedii. Gaszą pożary, ratują ofiary wypadków na drodze, przychodzą z pomocą, gdy dochodzi do wichur, powodzi i innych klęsk żywiołowych. Za to wszystko należy im się nie tylko szacunek. Należy się troska, by mieli jak najlepszy sprzęt, dzięki któremu będą mogli ratować ludzi dotkniętych nieszczęściem, ale i sami będą bezpieczni. Taki cel ma nasza inicjatywa – podkreśla prezes zarządu Grupy PZU Paweł Surówka. – Jest podziękowaniem dla strażaków ochotników, których skuteczność mamy okazję obserwować z bliska – dodaje prezes PZU Życie Roman Pałac.

Inicjatywa jest też efektem dużej liczby wniosków o pomoc od strażaków ochotników, nadsyłanych w związku z prowadzonym przez PZU programu działań prewencyjnych na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa „Pomoc to Moc”. Dlatego w jego ramach powstał osobny, dedykowany OSP projekt.

Sprzęt, który podlega dofinansowaniu to: agregat hydrauliczny, nożyce, rozpieracz ramieniowy, rozpieracz kolumnowy, nożyco – rozpieracz, zestaw hydrauliczny do wyważania drzwi i/ lub cięcia pedałów, zestaw medyczny PSP R1, deska ortopedyczna (dla dorosłych i/lub pediatryczna), defibrylator AED, pilarka spalinowa, pilarka ratownicza, przecinarka spalinowa, pompy i motopompy (szlamowa, półszlamowa, wody czystej, pływająca, elektryczna, zanurzeniowa), agregat prądotwórczy i maszt oświetleniowy.

Wnioski należy składać za pośrednictwem strony: https://pomoctomoc.pzu.pl/osp

o autorze

Redakcja/Łukasz