Zostanie przeprowadzony drugi nabór dla Ochotniczych Straży Pożarnych na realizację nowych zadań – poinformowało dzisiaj Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W ramach nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymały nowe zadania, oprócz gaszenia pożarów teraz to: krzewienie sportu i kultury fizycznej, propagowanie wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, czy popularyzację zasad udzielania pierwszej pomocy. Na ich realizację rząd w tegorocznym budżecie przeznaczył 82 mln zł.

Kilka dni temu szef MSWiA Mariusz Kamiński zatwierdził podział środków i dotację, czyli maksymalnie 5000 złotych otrzyma niebawem 14 340 jednostek OSP w całej Polsce.

Łatwo licząc w kasie zostało około 10 milionów złotych i ta kwota zostanie podzielona. Wszystkie jednostki OSP do 1 października mogą składać wnioski do komendanta powiatowego/miejskiego.

o autorze

Redakcja/Łukasz