Państwowa Straż Pożarna opublikowała wniosek o dotację na realizację nowych zadań. Znany jest również termin, do którego należy złożyć wnioski. Idąc na przeciw Waszym oczekiwaniom wraz z naszymi partnerami przygotowaliśmy dla Was ciekawą propozycję.

Na początku sierpnia Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ochronie przeciwpożarowe. Zmiany, które już weszły w życie polegały na dodaniu nowych zadań Ochotniczym Strażom Pożarnym, poza akcjami ratowniczo – gaśniczymi to: organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej; upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej i propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Nowe zadania mogą być finansowane z: budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub środków przekazywanych przez jednostki organizacyjne, w szczególności stowarzyszenia, fundacje i instytucje ubezpieczeniowe.

W tegorocznym budżecie państwa na realizację nowych zadań zarezerwowano 82 mln zł, druhowie mogą starać się maksymalnie o pięć tysięcy złotych dotacji.

Do 10 września 2019 roku jednostki OSP składają wnioski o dotację do komendanta powiatowego/miejskiego.