Dokładnie 70 lat temu, 4 lutego 1950 roku Sejm uchwalił ustawę o ochronie przeciwpożarowej na mocy której powołano Komendę Główną Straży Pożarnej oraz komendy wojewódzkie, powiatowe i miejskie.

Na mocy ustawy stworzone zostały państwowe organy ochrony przeciwpożarowej: Komenda Główna Straży Pożarnej, która podlega Ministrowi Administracji Publicznej, Komendy Wojewódzkie Straży Pożarnej – podległe Komendantowi Głównemu i Komendy Powiatowe/Miejskie – podległe Komendantom Wojewódzkim.

Powstał w ten sposób samodzielny pion organizacyjny o charakterze operacyjnym, mający uprawnienia do dysponowania wszystkimi strażami pożarnymi, tj. zawodowymi terenowymi i zakładowymi oraz ochotniczymi.

Wcześniej zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizował Związek Straży Pożarnej, który w październiku 1949 roku został rozwiązany.

Więcej informacji z tego okresu znajdziecie na stronie Komendy Głównej PSP. >tutaj< 

Foto. wikipedia

o autorze

Redakcja/Łukasz