Portowa Służba Ratownicza Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w tym roku obchodzi 70-lecie istnienia.

Z tej okazji 24 czerwca dla strażaków oraz pracowników ZMPSiŚ SA i ich rodzin odbył się piknik rodzinny w czasie którego rozegrano mecz między strażakami a celnikami. Nie zabrakło również urodzinowego tortu.

Portowa Służba Ratownicza na co dzień dba o bezpieczeństwo największego w regionie Morza Bałtyckiego zespołu portowego Szczecin – Świnoujście. W jednostce przy ulicy Bytomskiej w Szczecinie na każdej zmianie w systemie 24/72 pełni służbę 13 strażaków, a w Świnoujściu na statku pożarniczym czterech strażaków.

Wyposażenie jednostki niczym nie odbiega od tego w Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy mają do dyspozycji jeden średni i dwa ciężkie samochody ratowniczo – gaśnicze, ciężki samochód proszkowy, samochód ratownictwa techniczno – chemicznego, samochód z drabiną SD-37, samochody operacyjne i kwatermistrzowskie, łodzie oraz dwa statki pożarnicze STRAŻAK-24 i STRAŻAK-26.

Oprócz gaszenia ognia w porcie strażacy z PSR wspomagają Państwową Straż Pożarną w akcjach na terenie Szczecina. Gasili między innymi „Kaskadę”, szpitale na Pomorzanach, przy Unii Lubelskiej i Arkońskiej, hurtownię papierosów, a ostatnio pożar lakierni samochodowej przy ulicy Gdańskiej.

 

o autorze

Redakcja/Łukasz