Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie wysokości środków finansowych dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

W tegorocznym budżecie państwa na dofinansowanie jednostek włączonych do KSRG zarezerwowano 73 mln zł, z czego dla Ochotniczych Straży Pożarnych 72 965 000 zł, Zakładowych Straży Pożarnych 35 000 zł.

Z całej kwoty na dotacje i subwencje zapisano 26 195 000 zł, a na wydatki majątkowe 46 805 000 zł.

Jednostki ubiegające się o przyznanie dotacji składają wnioski z wyszczególnieniem materiałów i wyposażenia oraz usług przeznaczonych do dofinansowania właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej. Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej sprawdza prawidłowość wypełnionych wniosków pod względem formalno-rachunkowym i je akceptuje. Następnie wnioski akceptowane są przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Warunkiem zawarcia przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej umowy dotacji jest zaakceptowanie wniosków złożonych przez jednostki na poszczególnych etapach procesu decyzyjnego – napisano w uzasadnieniu.

Foto. Łukasz Rutkowski

o autorze

Redakcja/Łukasz