27 kwietnia 2017 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom stacjonarnych studiów I i II stopnia oraz niestacjonarnych studiów I stopnia Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

– To ważny dzień, jeśli chodzi o Waszą przyszłość. Bardzo się cieszę z tego, że będziecie stanowić kadrę polskiej straży pożarnej, dobrze przygotowaną do pełnienia służby. Będziecie nieśli wsparcie tym, którzy będą go potrzebowali, bo to podstawa Waszego wykształcenia – powiedział minister Mariusz Błaszczak do absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Szef MSWiA, wraz  Komendantem-Rektorem SGSP, wręczyli dyplomy ukończenia studiów 80 absolwentom studiów stacjonarnych I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej, 32 absolwentom studiów stacjonarnych II stopnia (w tym 14 absolwentom studiów dla strażaków w służbie kandydackiej), 113 absolwentom studiów niestacjonarnych I stopnia dla strażaków w służbie stałej oraz 1 absolwentowi niestacjonarnych studiów II stopnia. Uroczystość była także okazją do wyróżnienia najlepszych studentów SGSP – st. ogn. pchor. mgr inż. Piotra Pszenicznego, mgr inż. Tomasza Wdowiaka, mł. ogn pchor. inż. Michała Zugaja i mł. asp. inż. Mateusza Jureczki

Wiceminister Jarosław Zieliński zaznaczył, że służba w Państwowej Straży Pożarnej to służba altruistyczna, która zakłada rezygnacje z egoizmu, ofiarność i pomoc innym. Zwrócił też uwagę na wartości przyświecające codziennej pracy funkcjonariuszy. – Utrzymajcie to piękne przesłanie w swojej służbie, które wynika z Waszej strażackiej dewizy: „ Bogu na chwalę, ludziom, na pożytek” – powiedział wiceszef resortu.

MSWiA

o autorze

Redakcja/Łukasz