Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała właścicieli i zarazem członków zarządu spółki, która w Europie środkowo-wschodniej jest jednym z liderów w produkcji pojazdów specjalistycznych dla straży pożarnej, policji i wojska. Mechanizm przekrętu był misterny, a starty Skarbu Państwa są szacowane na miliony zł.

Zatrzymania dokonali na polecenie Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej funkcjonariusze delegatury ABW w Katowicach.

Dwie osoby zatrzymane są właścicielami, a zarazem członkami zarządu spółki, która w Europie środkowo-wschodniej jest jednym z liderów w produkcji pojazdów specjalistycznych. Oferta firmy obejmuje m.in. pojazdy specjalne dla służb mundurowych, w tym dla straży pożarnej, policji i wojska.

Prokuratura przedstawiła zatrzymanym zarzuty: poświadczenia nieprawdy w dokumentach, wyłudzenia podatku VAT, prania brudnych pieniędzy, działania na szkodę spółki i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

ABW przypomina, że śledztwo w tej sprawie toczy się od czterech lat i prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej. Odbywa się również we współpracy z Urzędem Kontroli Skarbowej w Katowicach. Jego przedmiotem jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej, która w latach 2005-2011 posługiwała się fikcyjnymi fakturami VAT nieodzwierciedlającymi faktycznych zdarzeń gospodarczych.

Mechanizm nielegalnego procederu polegał na wystawianiu faktur za transakcję, które nie miały miejsca, wyszukiwaniu podmiotów zainteresowanych zakupem tak spreparowanych dokumentów, które następnie nowi właściciele wprowadzali do ewidencji księgowej. W ten sposób zaniżano podstawę opodatkowania, a tym samym wartość podatku VAT należnego Skarbowi Państwa.

Z ustaleń śledztwa wynika, że firma, której właścicieli właśnie zatrzymano, była jednym z podmiotów kupujących fikcyjne faktury. W okresie od 2005 do stycznia 2011 roku zarząd spółki przyjął faktury VAT nieodzwierciadlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych.

Wartość fałszywych transakcji wynosi ponad 13 mln złotych brutto. Tą metodą wprowadzono w błąd właściwe Urzędy Skarbowe co do faktycznych kosztów uzyskania przychodów, a z samej spółki wyprowadzono środki pieniężne pod pozorem regulowania płatności z tytułu fikcyjnych faktur VAT obciążających firmę.

Do tej pory w śledztwie zarzuty przedstawiono 19 osobom. Z zabezpieczonych dokumentów i wdrożonych kontroli skarbowych wynika, że cała grupa przestępcza zdołała wyłudzić co najmniej 12 mln złotych podatku VAT.

Dwójka zatrzymanych pozostaje w areszcie.

Źródło: Dziennik.pl, PAP

o autorze

Redakcja