W sezonie zimowym Akademia Małego Strażaka nie próżnuje. Jak zwykle regularnie co tydzień odbywają się zajęcia. Przygotowujemy się do wiosny, żeby nie zaskoczyła nas w kiepskiej formie.

Zajęcia odbywają się na zmianę w Domu Strażaka w Brzeźnicy i w zaprzyjaźnionym klubie fitness SOHO w Dębicy. Na zajęciach w remizie pod okiem strażaków dzieci szlifują elementy musztry – zbiórki, zwroty, marsz oraz baczność nie są im już straszne.

Regularnie też odbywają się ćwiczenia z ratownictwa i pierwszej pomocy. Praca z naszą grupą wymaga wiele zaangażowania od strażaków, którzy jako wolontariusze poświęcają swój wolny czas dla naszej drużyny. Bezinteresowna praca z dziećmi zasługuje na pochwałę, ich wkład w szkolenie naszej drużyny jest wzorową postawą strażaka-ochotnika niosącego pomoc w każdej potrzebie. Mamy nadzieję że trud włożony w zajęcia z dziećmi w przyszłości zaowocuje jako świetnie wyszkolone młodzieżowe drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych.


Co drugie zajęcia ćwiczymy kondycję w zaprzyjaźnionym klubie fitness SOHO w Dębicy, który bezpłatnie prowadzi zajęcia dla naszej drużyny, a całą naszą grupą zajmują się profesjonalni trenerzy. Pod okiem fachowców mali adepci wykonują ćwiczenia poprawiające sprawność ruchową oraz koordynację grupy, jako zgranego zespołu, w którym można polegać na współtowarzyszach.

Jak zwykle pomimo wysiłku i trudu włożonego w wykonywanie ćwiczeń i zadań zabawa jest świetna. Nasza drużyna już nie może doczekać się wiosny aby wyjść z zajęciami w teren i zacząć ćwiczenia bojowe.

Wiktor Sokół – Akademia Małego Strażaka / Stowarzyszenie MILENIUM-BRZEŹNICA 2007

o autorze

Redakcja