Akademia Małego Strażaka założona przez Stowarzyszenie Milenium-Brzeźnica 2007 i działa nieprzerwanie już od ponad dwóch lat.

Początkowo był to projekt „Drużyna Strażaka Sama”, w którym udział miało wziąć 10 dzieci, jednak już przy pierwszym naborze zainteresowanie było tak duże, że liczbę tą znacznie zwiększono. Po zakończeniu projektu powstał pomysł, aby kontynuować zajęcia i tak powstała Akademia Małego Strażaka.

Obecnie na zajęcia, które odbywają się raz w tygodniu uczęszcza 45 małych strażaków. Dzieci pozyskują wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy, prawidłowego zachowania w przypadku zagrożenia, poznają sprzęt używany w straży pożarnej i zespołach ratownictwa.

img_7564
Oczywiście na zajęciach jest mnóstwo zabawy połączonej z ćwiczeniami poprawiającymi sprawność ruchową oraz pracę w zespole. Nie straszna jest też nauka musztry oraz komend.

Gdy warunki pogodowe są odpowiednie to ćwiczenia odbywają się w różnych miejscach w terenie. Zajęcia są tak ciekawe i tak zróżnicowane, że dzieci nie mogą się doczekać kolejnego spotkania. Chętnie dzielą się zdobytą wiedzą w różnego rodzaju pokazach, gdzie zarażają swoją pasją rówieśników, pokazując jak można aktywnie spędzać wolny czas oraz z dumą biorą udział w uroczystościach.

W niedzielę, 4 grudnia br. mali strażacy prezentowali swoje umiejętności w Galerii Dębickiej. Zamieszczamy krótką fotorelację z ostatniego pokazu oraz kilku wcześniejszych zajęć.

o autorze

Redakcja