Akademia Pożarnicza – nowa uczelnia na strażackiej mapie Polski

Z dniem 1 sierpnia po ponad czterdziestu latach Szkoła Główna Służby Pożarniczej zmieniła nazwę i stała się Akademią Pożarniczą.

Akademia Pożarnicza kontynuuje kształcenie rozpoczęte w 1939 r. przez Centralny Ośrodek Wyszkolenia Pożarniczego, a następnie realizowane przez Centralną Szkołę Pożarniczą, Szkołę Oficerów Pożarnictwa, Wyższą Oficerską Szkołę Pożarniczą oraz Szkołę Główną Służby Pożarniczej.

Została utworzona na podstawie Ustawy o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw.

Na dzisiaj zaplanowano wewnętrzną skromną uroczystość związana ze zmianą nazwy. Prawdopodobnie przy okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego Uczelnia otrzyma nowy sztandar.

Exit mobile version