W sobotę 1 kwietnia 2017r. Mali Strażacy ze Stąporkowa zorganizowali akcję pod nazwą „Nie wypalaj traw!”. Korzystając ze wspaniałej pogody, mali druhowie pod opieką swoich starszych kolegów roznosili ulotki informujące o szkodliwym procederze wypalania traw.

Odwiedzili miejski plac targowy i podczas przemarszu ze swoim wozem edukowali mieszkańców miasta i gminy Stąporków. Akcja spotkała się z olbrzymim entuzjazmem ze strony odbiorców, którzy chwalili Małych Strażaków i ich mini-samochód pożarniczy. W czasie akcji rozdano ponad 200 ulotek.

Materiały, które były rozdawane podczas akcji przygotowała Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej wraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jest to cześć ogólnopolskiej akcji Stop Pożarom Traw.


Mali Strażacy to Dziecięca Drużyna Pożarnicza, która jest częścią Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Stąporkowie. Warto podkreślić, że jest to pierwsza tego typu inicjatywa w województwie świętokrzyskim. Dzieci na zajęciach poznają podstawy pracy strażaków, uczą się zasad bezpieczeństwa, reagowania w sytuacjach zagrożenia oraz udzielania pierwszej pomocy.

Drużyna powstała w marcu 2015 i obecnie liczy 32 druhów, zarówno dziewcząt jak i chłopców, w wieku od 5 do 12 lat. Mali Strażacy Stąporków to projekt w całości finansowany przez ludzi dobrej woli, sponsorów i darczyńców.

o autorze

Redakcja