W godzinach porannych dnia 10 lipca 2021 roku do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego w Białymstoku wpłynęło zgłoszenie o dużej ilości śniętych ryb w pobliżu plaży miejskiej na zalewie w Supraślu. Na miejsce zdarzenia zadysponowano OSP Supraśl oraz Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego „Białystok”.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia potwierdzono informację o znacznej ilości śniętych ryb znajdujących się na powierzchni wody oraz wzdłuż brzegu plaży miejskiej. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych, a następnie dokonaniu pomiarów wody pod względem obecności w niej substancji ropopochodnych oraz wskazań pH. Badania te nie stwierdziły obecności niebezpiecznej dla flory i fauny wodnej substancji chemicznej, a pH wody było obojętne. Dokonano również poboru próbek wody z kilku miejsc zalewu w Supraślu celem przekazania ich do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na dokładniejsze badanie laboratoryjne. Prawdopodobnymi czynnikami powodującymi śnięcie ryb była wysoka temperatura wody oraz niska zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie. W związku z powyższymi przypuszczeniami podjęto decyzję o rozpoczęciu napowietrzania wody w zalewie przy użyciu motopomp pływających oraz przewoźnego działka wodno-pianowego z samochodu gaśniczego. W kolejnych dniach dysponowano na miejsce zdarzenia kolejne siły i środki umożliwiające stworzenie dodatkowych punktów napowietrzania wody. W tym celu wykorzystano motopompy szlamowe, motopompę przenośną Tohatsu, a nawet agregat pompowy Firepak z Komendy Powiatowej PSP w Grajewie, który zasilał jednocześnie 4 działka wodno-pianowe ustawione wzdłuż linii brzegowej zalewu. Jednocześnie ratownicy WOPR oraz OSP wykorzystując dostępny sprzęt pływający (łódź wiosłowa WOPR, prywatna łódź silnikowa) usuwali z powierzchni wody śnięte ryby. Dodatkowo patrolowano nabrzeże wzdłuż plaży miejskiej w celu bieżącego usuwania martwych ryb. W trakcie prowadzonych działań posiłki regeneracyjne oraz napoje dla ratowników zostały zapewnione przez Pana Burmistrza miasta Supraśl.

W działaniach trwających od 10 do 14 lipca udział wzięły zastępy: OSP Supraśl; OSP Ogrodniczki; KM PSP w Białymstoku, w tym SGRChem-Eko „Białystok” oraz zastęp GBA 2,5/24 z agregatem pompowym z KP PSP w Grajewie.

Podobne działania, mające na celu napowietrzanie wody oraz usuwanie śniętych ryb z jej powierzchni prowadzono również na innych odcinkach rzeki Supraśl – m.in. w Nowodworcach, Wasilkowie i Jurowcach.

Źródło: KM PSP Białystok Foto. Bartłomiej Hryckiewicz/OSP Supraśl 

o autorze

Redakcja/Łukasz