Akcja protestacyjna w PSP zaostrzona. ‘Florian’ podjął decyzję

Foto. Florian

Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Strażaków ‘Florian’ podjął decyzję o zaostrzeniu akcji protestacyjnej w Państwowej Straży Pożarnej.

Rozszerzenie akcji protestacyjnej polega na drobiazgowej kontroli lub samokontroli środków ochrony indywidualnej oraz bezpieczeństwa i higieny służby podczas ćwiczeń z raportowaniem wszelkich braków, niesprawności i nieprawidłowości do przełożonych. Podczas prac porządkowych strażacy mają domagać się odpowiedniego sprzętu i środków ochrony.

Dodatkowo funkcjonariusze mają przestać wykonywać zadania, które nie są obowiązkowe, czyli prace budowlane, rozbiórkowe, utrzymanie terenów zielonych i zaprzestać korzystania z prywatnych telefonów, laptopów i innych urządzeń do celów służbowych.

Akcja protestacyjna ZZS ‘Florian’ w Państwowej Straży Pożarnej trwa od 10 października.

Exit mobile version