Działania w miejscowości Popów polegały na zabezpieczaniu wałów workami z piaskiem.Użyto około 9 tys. worków z piaskiem. Częściowo pompowano wodę z zalanych terenów.Jednocześnie prowadzono działania w miejscowości Władysławów.

Na miejscu działały :
OSP POPóW
OSP DĘBIE
OSP RĘBIELICE KRóLEWSKIE
OSP OSTROWY
OSP WILKOWIECKO
OSP MIEDŹNO
OSP WALEŃCZóW
OSP SZYSZKóW
JRG KŁOBUCK -OFICER OPERACYJNY
JRG KŁOBUCK
OSP MOKRA
OSP WŁADYSŁAWóW
OSP TRUSKOLASY
OSP ZBORY
OSP LIPIE
OSP GRODZISKO
OSP WIĘCKI
OSP KALEJ
Sytuacja została opanowana .

o autorze

Redakcja