Aktualizacja Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego

3 marca Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego. Aktualizacja 2021/2022.

KPZK to jeden z najważniejszych dokumentów planistyczny z zakresu zarządzania kryzysowego. Wskazuje najważniejsze zagrożenia wraz z informacją kto (który organ), co i w jaki sposób powinien realizować przed i po wystąpieniu tych zagrożeń – sytuacji kryzysowych. Pokazuje właściwe rozwiązania proceduralno-organizacyjne i daje wprost gotowe rozwiązania – algorytmy postępowania, zarówno dla instytucji wiodących, jak i współwykonawców – standardowe procedury operacyjne czy moduły zadaniowe – wyjaśnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwo.

Obecna aktualizacja Planu polega między innymi na dostosowaniu go do doświadczeń z epidemii SARS-CoV-2 oraz zmian wprowadzonych m.in. ustawą z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych.

Foto. UM Wrocław 

Exit mobile version