W piątek 20 grudnia w Dowództwie 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu przeprowadzono ćwiczebny alarm pożarowy.

Scenariusz zakładał, że na skutek zwarcia w instalacji elektrycznej wybuchł pożar i objął sprzęt kwaterunkowy. Próby gaszenia pożaru gaśnicami okazały się bezskuteczne, dlatego na miejsce wezwano Wojskową Straż Pożarną.

Ćwiczenie miało na celu doskonalenie umiejętności postępowania osób funkcyjnych odpowiedzialnych za organizację akcji gaśniczo-ewakuacyjnej w razie pożaru na terenie jednostki. Doskonalono współpracę pomiędzy służbą dyżurną a strażakami Wojskowej Straży Pożarnej. Sprawdzono również skuteczność przyjętych planów i procedur alarmowania oraz postępowania w razie powstania pożaru. Żołnierze i pracownicy RON mieli możliwość w praktyce poznać zasady postępowania w czasie alarmu pożarowego oraz drogi i sposoby ewakuacji. Sprawdzono także prawidłowość rozmieszczenia i oznakowania dróg ewakuacji oraz działanie środków alarmowania i oświetlenia ewakuacyjnego. Ćwiczenie przebiegało sprawnie i potwierdziło zdolność do współdziałania stanu osobowego oraz sił kierujących akcją gaśniczo-ewakuacyjną – poinformowała 8.Flotylla Obrony Wybrzeża.

Foto. 8.FOW

o autorze

Redakcja/Łukasz