Równo rok temu powstał SMS-owy system powiadamiania ludności o zagrożeniach – Alert RCB. W tym czasie został uruchomiony 23 razy i wysłano ponad 200 milionów SMS-ów.

Alert RCB powstaje na podstawie informacji o zagrożeniach otrzymanych ze wszystkich odpowiedzialnych za działania antykryzysowe służb czy instytucji. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało przede wszystkim przed zagrożeniami pogodowymi. Przed wiatrem 14 razy, przed burzą 12. SMS-y z ostrzeżeniami najczęściej trafiały do województw: podkarpackiego (11) oraz lubelskiego, małopolskiego i mazowieckiego (po 9 razy). Najrzadziej zagrożenia, przed którymi ostrzega Alert RCB, notowane były w województwach: opolskim (2) oraz podlaskim, kujawsko-pomorskim i lubuskim (po 3 razy).

Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak nie ma wątpliwości, że Alert RCB jest najbardziej skutecznym systemem ostrzegania o zagrożeniach. – Otrzymujemy mnóstwo pozytywnych reakcji od odbiorców Alertu RCB, co świadczy o tym, że chcemy dostawać SMS-owe ostrzeżenia – powiedział Kubiak.

Alert RCB jest uruchamiany tylko w stanie wyższej konieczności. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Najmniejszym obszarem, na który można go wysłać jest powiat. Jednak w większości wypadków, Alert RCB jest uruchamiany na zdecydowanie większym obszarze. Osoby z zagranicznymi numerami telefonów, które przebywają na obszarze zagrożonym, otrzymują ostrzeżenie w języku angielskim. Alerty RCB mogą dostawać również Polacy przebywający za granicą, jeżeli ich życiu będzie zagrażało niebezpieczeństwo – informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

o autorze

Redakcja/Łukasz