W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie kierownictwa Komedy Głównej PSP z Krajową Sekcją Pożarnictwa NSZZ ‘Solidarność’.

W trakcie spotkania Komendant Główny PSP st. bryg. Andrzej Bartkowiak przedstawił swoje plany, które chce zrealizować w niedalekiej przyszłości. To m.in.:

– przepis kwalifikacyjny zawierać będzie tzw. stanowiska łamane, rozporządzenie zostało już opublikowane.

– przepis płacowy jw. z marginesem środków do dyspozycji KM/KP (nie wszystkie środki w grupę) aby nie było problemu z pochodnymi.

– zmiany personalne w biurach Komendy Głównej PSP przyniosą nową jakość,

– w ciągu miesiąca opracowany zostanie nowy regulamin Komendy Głównej ze skutkiem na wszystkie struktury PSP,

– doceniony zostanie tzw. system codzienny poprzez m.in. dodatki służbowe i motywacyjne,

– certyfikowanie w CNBOP samochodów pożarniczych sprowadzanych z zagranicy ma zamknąć się w kosztach rzędu 7-8 tys. zł,

– naprawa relacji z druhami OSP, na powrót mamy być jedną drużyną,

– prace nad nową ustawą modernizacyjną.,

– zmiany w umundurowaniu. Priorytetem będzie komfort pracy i wytrzymałość oraz wygląd mundurów noszonych przez strażaków. Planowane jest wprowadzenie nowego ubrania koszarowego dla wszystkich strażaków (jedna forma zastępująca „koszarówkę” i ubranie dowódczo-sztabowe), butów półsportowych, usunięcie niepotrzebnych sortów i zastąpienie ich jednym konkretnym (rezygnacja z munduru służbowego z klamrą oraz swetra), wprowadzenie polarów, czapek zimowych, krótkich spodenek oraz jeśli się uda finansowo również ubrań termoaktywnych. Wygląd umundurowania wyjściowego pozostanie bez zmian, lecz wykonane ma ono być z dużo lepszych materiałów. Planowana jest zmiana nakrycia głowy funkcjonariuszek na rogatywkę.

– planuje się, aby w najmniejszych JRG na zmianie służbowej było minimum 8 funkcjonariuszy w ramach ilości etatów, które są w PSP.

Na podstawie, foto. KSP

o autorze

Redakcja/Łukasz