Ćwiczenie Anakonda-16 to największe ćwiczenia obronne, które przeprowadzone zostanie na polskich poligonach, m.in. w Drawsku Pomorskim, Ustce, Żaganiu, Chełmie, Nowej Dębie, Orzyszu i Wędrzynie. Bierze w nich udział ponad 31 tysięcy żołnierzy z państw NATO, w tym 12 tys. z Polski. Obecne są wojska z 18 państw NATO i pięciu państw partnerskich, wyposażone w 3 tys. pojazdów, 105 samolotów i śmigłowców oraz 12 okrętów. Po raz pierwszy w historii w ćwiczeniu udział wezmą organizacje proobronne.

To również wielki sprawdzian dla Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej. W zabezpieczeniu przeciwpożarowym ćwiczenia uczestniczy aż 28 oficerów WOP, którzy tworzą 6 specjalnych grup ds. zabezpieczenia przeciwpożarowego ćwiczenia, których zadaniem jest nadzorowanie spraw związanych z bezpieczeństwem pożarowym na terenie poligonów, w tym:

– prowadzenie kontroli obiektów poligonowych wykorzystywanych w ćwiczeniu w zakresie spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz kontrola znajomości zasad zapobiegania pożarom i postępowania w przypadku ich powstania;
– nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a także ustaleń wynikających z zapisów Porozumienia Ministra Obrony Narodowej i Ministra Środowiska w sprawie warunków użytkowania lasów na potrzeby związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa;
– koordynacja działań ratowniczo – gaśniczych podczas trwania ćwiczenia. 

3W Warszawie działa specjalna 5 osobowa Grupa Koordynacyjna ds. Zabezpieczenia Przeciwpożarowego Ćwiczenia, która odpowiada za funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa pożarowego, współpracuje z Koalicyjna Grupą Zabezpieczenia Logistycznego w Bydgoszczy, za pośrednictwem której przekazuje meldunki dla Ministra Obrony Narodowej i czuwa nad bezpieczeństwem wojsk ćwiczących na terenie Akademii Obrony Narodowej (ponad 2 tys żołnierzy NATO).
Grupą kieruje Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej – płk Tadeusz LIKUS

Do zabezpieczenia przeciwpożarowego ćwiczenia wydzielono 52 zastępy pożarnicze w liczbie 223 strażaków.
Jest to bez wątpienia jedno z najbardziej wymagających ćwiczeń dla wojskowych strażaków. Powodem jest duża liczba ćwiczących wojsk jak również liczba lokalizacji gdzie się odbywają ćwiczenia, a także różnorodność ćwiczonych zagadnień rodzących zagrożenia, na które strażacy muszą być przygotowani. 

Zabezpieczają oni strzelania ćwiczących wojsk, starty i lądowania statków powietrznych, tankowania pojazdów, obozowiska czy też procesy związane z zabezpieczeniem logistycznym ćwiczących.

4Jak wyglądało rozpoczęcie ćwiczenia na poszczególnych poligonach?

Drawsko Pomorskie. 6 czerwca o 15:00, w Akademii Obrony Narodowej, oraz na wszystkich poligonach w Polsce, tj. w Drawsku Pomorskim, Wędrzynie, Nowej Dębie, Żaganiu, Orzyszu, Chełmnie, Toruniu, Białej Górze, Świdwinie i w Ustce, odbyły się równolegle uroczyste zbiórki, rozpoczynające ćwiczenie Anakonda-16, które jest najważniejszym tegorocznym przedsięwzięciem szkoleniowym Sił Zbrojnych RP. Na poligonie w Drawsku Pomorskim, w obecności gen. bryg. Dariusza Górniaka, dowódcy wszystkich ośmiu ćwiczących komponentów dokonali przekazania dowodzenia (TOA, ang. Transfer of Authority).

Na miejscowym poligonie, ćwiczyć będzie ponad 6 000 żołnierzy, a ćwiczenie, podobnie jak w całym kraju, potrwa do 17 czerwca. Tegoroczna Anakonda jest już szóstą edycją ćwiczenia, które jest organizowane co dwa lata począwszy od 2006 r. Jedną z cech charakterystycznych tego przedsięwzięcia jest to, że z edycji na edycję staje się ono coraz większe i bardziej złożone. Poszczególne epizody rozgrywane się zarówno na lądzie, morzu, jak i w powietrzu. Angażują nie tylko Wojsko Polskie, ale także wojska państw sojuszniczych i sektor pozamilitarny. W każdej edycji znaleźć można nowe elementy, które nie wystąpiły w poprzednich. Ale jest również i tak, że ćwiczone od początku epizody, choć się powtarzają, za każdym razem są bardziej skomplikowane, angażują więcej sił i poszerzają spektrum działań. Nie inaczej jest w tym roku.

W Anakondzie-16 bierze udział ponad 31 tys. żołnierzy z 19 państwa NATO i pięciu krajów partnerskich. To rekordowa liczba uczestników. Dla porównania, w pierwszej edycji ćwiczyło około 7 tys. Żołnierzy. Wzrosła także liczba krajów, które skierowały do Polski swoje pododdziały. W pierwszej edycji ćwiczyli tylko polscy żołnierze. Obecnie ćwiczą przedstawiciele 24 amii.

Po raz pierwszy w historii, w Anakondzie uczestniczą członkowie organizacji proobronnych. Nie są biernymi obserwatorami, ale biorą aktywny udział w wybranych epizodach rozgrywających się na poligonach w różnych częściach naszego kraju. Ponadto, po raz pierwszy w ćwiczeniu Anakonda uczestniczą żołnierze Obrony Terytorialnej Wyjątkowe są również scenariusze poszczególnych epizodów ćwiczenia, jak też sama ich liczba. W tym roku, po raz pierwszy na Anakondzie, część zajęć odbędzie się przy wykorzystaniu infrastruktury cywilnej. Tak będzie np. w przypadku epizodu rozgrywanego w Mielenku Drawskim, gdzie żołnierze wojsk chemicznych przeprowadzą likwidację skażenia w tamtejszej szkole.

5Szczególny charakter Anakondy-16 polega również na tym, że jej uczestnicy przybywali do Polski wykorzystując wszelkie możliwe formy transportu: kołową, kolejową, morską i powietrzną. Po raz pierwszy na spadochronach do naszego kraju, w kilku rzutach, dotrze w czasie ćwiczenia ponad 2000 spadochroniarzy. Należy zwrócić uwagę na fakt, że całość ćwiczących sił, przybyła do Polski ze wszystkich stron świata. Jest to również pierwszy raz, gdy Anakonda składa się w sumie z kilku ćwiczeń realizowanych w tym samym czasie.

Po raz pierwszy przy okazji ćwiczeń wojskowych, strzelań i współdziałania pododdziałów, w ramach międzynarodowej operacji obronnej, realizowana jest akcja charytatywna. Licytowana jest maskotka węża – Anakondy o wdzięcznym imieniu Adelajda. Dochód z jej sprzedaży zasili jedną z organizacji zajmujących się działalnością na rzecz środowiska weteranów i ich rodzin.

Rekordowe jest też zainteresowanie przedsięwzięciem ze strony mediów. O akredytację na Anakondę-16 wystąpiło ponad 700 dziennikarzy z całego świata, z czego większość chce być obecna we wszystkich ważniejszych epizodach ćwiczenia.

Elementów, które wyróżniają ćwiczenie Anakonda-16 spośród innych ćwiczeń odbywających się w Polsce, oraz od poprzednich jej edycji jest bardzo wiele. Dwa jednak pozostają niezmienne. Po pierwsze, wszelkie działania prowadzone są przy zachowaniu pełnej transparentności. Potwierdza to obecność w czasie Anakondy obserwatorów z OBWE i Federacji Rosyjskiej. Po drugie Anakonda to od samego początku jej prowadzenia jest przedsięwzięciem szkoleniowym, którym kieruje Dowództwo Operacyjne. Biała Góra. Na Ośrodku Ćwiczeń Biała Góra koło Krosna Odrzańskiego, w dniu 6 czerwca, pułkownik Bogdan Papierski, Szef Oddziału Szkolenia Zarządu Inżynierii Wojskowej w DG SZ – pełniący w ćwiczeniu funkcję Szefa Wysuniętego Stanowiska Kierowania Ćwiczeniem uroczyście rozpoczął udział 2 Pułku Inżynieryjnego w ćwiczeniu Anakonda-16. W szkolenie na Białej Górze zaangażowanych jest 230 żołnierzy oraz 112 jednostek sprzętu wojskowego z pułku. Ponadto w ćwiczeniu uczestniczą również żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych oraz żołnierze rezerwy.

6Zadaniem żołnierzy 2 Pułku Inżynieryjnego w ćwiczeniu jest realizacja zadań wsparcia inżynieryjnego przez batalion pontonowy w celu zapewnienia swobodnego manewru wojsk sojuszniczych. Najważniejsze przedsięwzięcie zaplanowane jest na 11 czerwca, kiedy będzie urządzona i utrzymywana przeprawa mostowa z parku PP-64. Umożliwi ona przemieszczenie się brytyjskiego batalionu piechoty lekkiej.

Nowa Dęba. 6 czerwca, na poligonie w Nowej Dębie rozpoczęło się ćwiczenie pod kryptonimem Ankonda-16. W ćwiczeniu na nowodębskim poligonie biorą udział, obok żołnierzy polskich, żołnierze z USA, Węgier, Ukrainy i Litwy. Ceremonia otwarcia ćwiczenia rozpoczęła się o godzinie 15.00, równolegle ze wszystkimi miejscami w kraju, gdzie ćwiczą wojska biorące udział w Anakondzie-16. Meldunki o gotowości do ćwiczenia oraz przyjęciu w podporządkowanie odebrał od poszczególnych dowódców pododdziałów, generał Adam Joks, dowódca wielonarodowej brygady z Lublina. Po złożeniu meldunków i omówieniu warunków bezpieczeństwa, odbyła się defilada ćwiczących wojsk oraz wspólne zdjęcie na tle sprzętu używanego przez ćwiczących. Na poligonie w Nowej Dębie, w ramach ćwiczenia Anakonda-16, ćwiczyć będzie około 1400 żołnierzy oraz 400 jednostek sprzętu. Kierownikiem wysuniętego stanowiska kierowania ćwiczeniem jest pułkownik Piotr Fajkowski, natomiast szefem zespołu koordynującego i HICON podpułkownik Zbigniew Krzyszczuk. W ramach ćwiczenia Anakonda-16, na poligonie w Nowej Dębie prowadzone będą m.in. strzelania dzienne i nocne z czołgów PT-91, strzelania sytuacyjne dzienno-nocne amerykańskiego batalionu rozpoznawczego i polskiej kompanii rozpoznawczej czy operacje cordon&serach, w której weźmie udział organizacja proobronna „ObronaNarodowa.pl”. Kraków. W poniedziałek, na placu apelowym Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego(COLąd-DKL) odbyła się uroczysta ceremonia otwarcia ćwiczenia ANAKONDA-16.

Uroczystej ceremonii otwarcia ćwiczenia dokonał dowódca krakowskiego Centrum – generał dywizji dr Cezary Podlasiński. Ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. ANAKONDA-16 w oparciu o obiekty krakowskiego Centrum będzie trwało do 17 czerwca br. Wraz z żołnierzami COLąd-DKL na stanowisku dowodzenia Komponentu Lądowego, którym dowodzi generał Podlasiński, przez cały okres ćwiczenia będą trenować żołnierze dowództw, dywizji i jednostek tworzących ugrupowanie komponentu lądowego. We wspólnym działaniu wspierać ich będą przedstawiciele Połączonego Dowództwa Wojsk Lądowych NATO w Izmirze (LANDCOM). Wędrzyn. W dniu 6 czerwca br. na poligonie w Wędrzynie żołnierze z Polski, Kanady, Stanów Zjednoczonych oraz Turcji uczestniczyli w ceremonii otwarcia największego tegorocznego ćwiczenia ANAKONDA-16.

Odegranie hymnu państwowego w czasie wciągania flagi państwowej na maszt rozpoczęło ceremonię otwarcia, po czym swoje przemówienie wygłosił dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej generał brygady doktor Stanisław Kaczyński. Następnie przywitano oraz wymieniono jednostki wojskowe ze wszystkich państw biorących udział w ćwiczeniu ANAKONDA-16 na wędrzyńskim poligonie. Ostatnim elementem było odegranie pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz przedstawienie warunków bezpieczeństwa dla żołnierzy biorących udział w ćwiczeniu.

Opracowano na podstawie:
tekstu ppor. Szymona Pereira-Brodnickiego
zdjęcia: st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek
www.anakonda.do.wp.mil.pl

o autorze

Mateusz
Pomysłodawca i twórca Polskiego Serwisu Pożarniczego – Remiza.pl. W serwisie zajmuje się dosłownie wszystkim – od administracji serwisu po redagowanie nadesłanych tekstów. Straż pożarna to jego życie, co zresztą widać. Na co dzień strażak – ochotnik, który wdraża w życie pomysły oraz nowe funkcje w naszym serwisie.