Komendant Główny PSP brygadier Andrzej Bartkowiak powierzył mł.bryg Arkadiuszowi Przybyle pełnienie obowiązków Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Arkadiusz Przybyła to dotychczasowy Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, pełni służbę na tym stanowisku od listopada 2016 roku.

Jako dowódca sekcji i dowódca zmiany w KM PSP w Koninie uczestniczył w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych, koordynował działania operacyjne służb i podmiotów ratowniczych. Od 2006 r. do 2007r. pełnił służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu na stanowisku z-cy Naczelnika i Naczelnika Wydziału. W latach 2007-2008 przeniesiony do Komendy Głównej PSP. Od kwietnia 2016 r. zajmował stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Organizacji i Nadzoru Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu realizując zadania z zakresu kontroli w komendach miejskich /powiatowych woj. wielkopolskiego. Był zaangażowany w prace podzespołu ds. systemu rent i orzecznictwa w służbach mundurowych przy Ministrze SWiA oraz zespołu przy Komendancie Głównym PSP w zakresie opracowania projektu rozporządzenia w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Tytuł magistra uzyskał na Uniwersytecie Szczecińskim w 2005 r. Student Szkoły Głównej Służby Pożarniczej studiów podyplomowych „w zakresie przeszkolenia zawodowego przygotowującego do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej” – napisano na stronie Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu.

Foto. KW PSP Poznań 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz