Ochotnicza Straż Pożarna Łysa Góra jest pierwszą jednostką w powiecie jasielskim która dysponuje tak specjalistycznym sprzętem. Koszt defibrylatora to 6000 zł kwota w całości została sfinansowana ze środków własnych OSP. Będzie służył mieszkańcom Łysej Góry oraz całej gminy.

Według danych Europejskiej Rady Resuscytacji nagłe zatrzymanie krążenia jest najczęstszą przyczyną zgonów w Europie. Podjęcie akcji resuscytacyjnej i zastosowanie AED może zwiększyć szanse na przeżycie poszkodowanego o ponad 70%.

AED jest to urządzenie służące do przeprowadzania zabiegu przywrócenia akcji serca u osób, u których nastąpiło zatrzymanie krążeniowo oddechowe, jak również u osób, u których wystąpiło poważne zaburzenie rytmu serca np. migotanie komór lub przedsionków.

Przeciętny defibrylator składa się z dwóch elektrod oraz jednostki centralnej. Defibrylator AED pracuje na zasadzie współpracy z osobą, która aktualnie udziela pomocy osobie poszkodowanej, wydając jej polecenia, instruując ją jak ma wykonywać czynności ratownicze, bada czynności serca, a także gdy jest to potrzebne może wykonać zatrzymanie chaotycznych impulsów elektrycznych, które przepływając przez serce, uniemożliwiają mu prawidłową prace. Defibrylator oddziałuje na mięsień sercowy prądem o odpowiednio dużej energii, która pozwala na uratowanie mu życia, poprzez uregulowanie jego pracy.

Obecnie strażak musi być „urządzeniem wielofunkcyjnym” – gasić pożary, ratować w wypadkach, interweniować podczas klęsk żywiołowych. OSP Łysa Góra ma w swojej załodze 14 druhów, którzy przeszli szkolenia pierwszej pomocy i uzyskali certyfikaty.

o autorze

Redakcja