Jest nam niezmiernie miło zakomunikować, iż w związku z wielkim zainteresowaniem na początku 2015 roku pokazami armatury pożarniczej firmy AWG, jednego z największych producentów armatury pożarniczej na świecie, chcielibyśmy serdecznie jako współorganizatorzy w dniach 28.09.2015 r. – 30.09.2015 r. zaprosić państwa na pokazy. 

Harmonogram pokazów:

28.09.2015 OSP LASKI godz.: 11:30
Laski ul. Partyzantów 30

28.09.2015 OSP MARKI godz.: 17:00
Marki ul. Duża 1b

29.09.2015 OSP URAZ godz.: 12:00 
URAZ ul. Wołowska 56

30.09.2015r KP PSP LEGNICA (miejsce pokazów w JRG 3 CHOJNÓW)
Chojnów, ul. Fabryczna 11

Poniżej przedstawiamy planowany scenariusz pokazów:

I. Część teoretyczna

1. Prezentacja prądownic typu Turbo, oraz omówieniem ich zastosowań,
2. Prezentacja prądownic pianowych oraz wytwornic pianowych, oraz omówieniem ich zastosowań,
3. Prezentacja wytwornico – prądownicy typu COMBI, oraz omówieniem jej zastosowań,
4. Prezentacja systemu Turbo – Twist z wymiennymi końcówkami, oraz omówieniem jego zastosowań,
5. Prezentacja działka wodno – pianowego Turbo Fighter, oraz omówieniem jego zastosowań,
6. Prezentacja pozostałej armatury pożarniczej m.in. Łącznik kątowy, zasysacze liniowe, rozdzielacze, oraz omówieniem ich zastosowań.

II. Część praktyczna

Pokazy praktycznego użycia, wyżej wymienionego sprzętu przeciwpożarowego w czasie działań ratowniczo – gaśniczych. Podczas tej części planowane jest np.:

– praktyczne pokazanie zasięgów rzutów oraz rodzajów prądów wodnych wytworzonych przez prądownice typu Turbo oraz działko wodno – pianowe Turbo Fighter
– gaszenie pożaru tacy z paliwem, za pomocą wytwornic i prądownic pianowych,
– gaszenie pożaru drewna lub opon za pomocą prądownicy z dozownikiem Venturiego za pomocą nowoczesnego środka zwilżającym F-500,
– gaszenie pożaru wraku samochodu za pomocą, wyżej wymienionej prądownicy lub wytwornico – prądownicy typu COMBI.

Zgodnie ze scenariuszem praktycznym pokazów, prosimy o zapewnienie:

– dogodnego miejsca do prezentacji sprzętu firmy AWG oraz dostępu do zaopatrzenia wodnego,
– przygotowania tacy z paliwem (jeżeli to możliwe),
– przygotowanie stosu drewna lub opon (jeżeli to możliwe),
– przygotowanie wraku samochodu (jeżeli to możliwe),
– udostępnienie kamery termowizyjnej do pomiaru temperatury pożaru oraz węży tłocznych do rozwinięcia linii gaśniczej.

Środki pianotwórcze będą zapewnione przez firmę Kadimex S.A. Dołącz do wydarzenia na Facebook’u!

o autorze

Redakcja