Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie przeprowadzania okresowych badań lekarskich strażaka ratownika OSP i kandydata na strażaka OSP.

Nowe rozporządzenie ma zastąpić rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Rozporządzenie określa tryb, sposób, częstotliwość oraz zakres przeprowadzania okresowych badań lekarskich strażaka ratownika OSP i kandydata na strażaka OSP. Zgodnie z zapisami okresowe badania strażak przeprowadza się nie rzadziej niż raz na trzy lata, na podstawie skierowania wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Autorzy rozporządzenia doprecyzowali zakres badań w podziale na wiek strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych, w związku z dopuszczeniem do szkoleń kandydatów na strażaków ratowników OSP w wieku 16–18 lat.

Wydane już orzeczenia lekarskie zachowują ważność przez okres na jaki zostały wydane.

Poniżej tabela wyszczególniająca zakres badań lekarskich dla kandydatów i strażaków OSP w poszczególnych grupach wiekowych.

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl