21 października o&godzinie 15:09 do CPR w Złotowie wpłynęła informacja o pożarze trzech dużych stert słomy pszennej zlokalizowanych na polu jednej z firm produkującej kompost pod pieczarki w miejscowości Borucino (gm. Okonek).

Do zdarzenia natychmiast zostały zadysponowane zastępy z JRG Złotów, OSP Okonek, OSP Jastrowie, OSP Lotyń, OSP Lędyczek, OSP Podgaje, OSP Radawnica, OSP Sypniewo, OSP Pniewo, OSP Krajenka, OSP Złotów, (razem 18 pojazdów pożarniczych z 65 strażakami). W chwili przybycia na miejsce pożaru pierwszych zastępów straży pożarnej pożarem całkowicie objęte były trzy sterty słomy. Pierwsze działania gaśnicze polegały na obronie pozostałych stogów. Ze względu na możliwość przerzucenia ognia na pobliskie sterty została podjęta decyzja o rozbiórce z wykorzystaniem sprzętu specjalnego zakładu i przemieszczeniu najbardziej zagrożonej sterty w inne miejsce. Teren akcji zabezpieczała przybyła na miejsce Policja i Straż Miejska. Akcja gaszenia słomy trwa nadal.

Żródło : KW PSP Poznań

o autorze

Redakcja