Jeszcze w tym roku trzy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej doposażone zostaną w bazy sprzętu medycznego. Dzisiaj ogłoszony został przetarg.

Postępowanie przetargowe prowadzi Komenda Wojewódzka PSP w Łodzi w imieniu swoim i Komend Wojewódzkich PSP w Białymstoku i Rzeszowie.

Jedna baza sprzętu medycznego składa się z przyczepy samochodowej wykonanej w formie kontenera i sprzętu medycznego:

– plecak ratowniczy opatrunkowy z wyposażeniem – 10 szt.
– nosze typu deska – 15 szt.
– nosze składane na stelażu – 20 szt.
– zestaw do segregacji poszkodowanych dla 50 osób – 4 kpl.
– butla tlenowa o pojemności 10 litrów z zaworem – 6 szt.
– reduktor tlenowy – 6 szt.
– system transportu butli tlenowej – 6 szt.
– rozdzielacz do tlenoterapii masowej – 6 szt.
– maski do tlenoterapii biernej – 100 szt.
– nosze miękkie (płachtowe) – 20 szt.
– folia izotermiczna – 600 szt.
– worek na zwłoki – 100 szt.
– rękawiczki ochronne – 4 op.
– maski jednorazowe ochronne – 200 szt.
– parawan z oznaczeniem – 4 szt.
– zestaw do oznaczenia stref segregacji – 2 kpl.
– kamizelka Kierującego Medycznymi Działaniami Ratowniczymi – 4 szt.
– kamizelka TRIAGE – 4 kpl.
– wózek do transportu noszy na odległość – 2 szt.
– nosze kompatybilne z wózkiem – 2 szt.
– folia stretch mini-rolki – 6 szt.
– worki na opady medyczne – 20 szt.

W każdej przyczepie znajdować się będą trzy skrzynie z napisami: ‘TLENOTERPIA’, ‘TRIAGE’, ‘AKCESORIA’.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie cena 60% i okres gwarancji – 40 %. Termin realizacji ustalono na 30 listopada 2017 r.

Podobne przyczepy ratownictwa medycznego znajdują się na wyposażeniu kilku jednostek PSP i OSP w kraju.

Foto. Sebastian Komorowski  

o autorze

Redakcja/Łukasz