W tym roku Państwowa Straż Pożarna zamierza kupić dla Specjalistycznych Grup Ratownictwa Technicznego nowe samochody ratownictwa technicznego z rotatorem.

Informacja o zakupie została opublikowana w Planie zamówień publicznych na 2020 rok Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. To ona przeprowadzi postępowanie przetargowe w imieniu swoim i innych komend wojewódzkich.

Zgodnie z planem w drugim kwartale 2020 roku zostanie ogłoszony przetarg na dostawę siedmiu samochodów ratownictwa technicznego do usuwania skutków kolizji drogowych z rotatorem. Wartość zamówienia szacowana jest na blisko 20 mln 488 tys. złotych netto. Część środków to dofinansowanie unijne w ramach projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV”.

Jak dowiedzieliśmy się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu, obecnie trwają prace nad ostateczną wersją dokumentacji przetargowej i po zaakceptowaniu jej przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej dowiemy się do jakich komend powiatowych/miejskich trafią samochody.

W 2018 roku Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku przeprowadziła przetarg na dostawę siedmiu samochodów ratownictwa technicznego z rotatorem. Najkorzystniejszą ofertę o wartości ponad 25 milionów złotych złożyła firma Szczęśniak Pojazdy Specjalne, która w połowie 2019 roku zrealizowała zamówienie. Drugie miejsce zajęła firma Wawrzaszek ISS. 

Pisaliśmy o tym poniżej.

Nowe rotatory w Państwowej Straży Pożarnej

o autorze

Redakcja/Łukasz