Będą nowe ubrania specjalne dla mazowieckich strażaków

Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie ogłosiła przetarg na dostawę ubrań specjalnych dla komend powiatowych i miejskich PSP według nowego wzoru.

Przedmiotem postępowania jest dostawa 590 kompletów składających się z ubrania specjalnego o konstrukcji wielowarstwowej spełniającej wymagania określone w normie PN-EN 469 poziom wykonania 2 i kurtki lekkiej jednowarstwowej, wykonanej z tkaniny z wykończeniem olejo- i wodoodpornym spełniającej wymagania określone w normie PN-EN 15614.

Cały komplet w kolorze żółtym w odcieniu naturalnego aramidu, oznaczony układem dwukolorowej taśmy perforowanej, dwa pasy w kolorze żółtym fluorescencyjnym ze srebrnym pasem odblaskowym po środku oraz napisami ‘PSP’ i ‘Państwowa Straż Pożarna’.

Komplety trafią do wszystkich komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa mazowieckiego do 14 grudnia 2018 r. Najwięcej, bo aż 188 kompletów otrzyma Komenda Miejska PSP w Warszawie.

Wartość zamówienia to ponad 2 mln złotych.

Exit mobile version