Łódzka Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej rozstrzygnęła przetarg na dostawę samochodów dowodzenia i łączności.

Przedmiotem postępowania jest dostawa trzech samochodów dowodzenia i łączności – mobilnych powiatowych/miejskich stanowisk kierowania w ramach projektu „System Zintegrowanych Stanowisk Kierowania i Dysponowania Zasobami Ratowniczymi Województwa Łódzkiego – Etap IV” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Do zamawiającego wpłynęły trzy oferty, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę F.H.U Car-Bud z Lublina o wartości 3 097 386 zł brutto.

Samochody powinny trafić do odbiorców w drugiej połowie 2021 roku. Do jakich dokładnie? Nie wiadomo, w dokumentacji nie znalazła się taka informacja. 

Foto. Sebastian Komorowski 

o autorze

Redakcja/Łukasz