Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyła w czwartek, 16 marca w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, chodzi o środki z firm ubezpieczeniowych.

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej z 1991 roku zakłady ubezpieczeniowe są zobowiązane przekazywać 10 procent sumy wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia na określone cele ochrony przeciwpożarowej. Środki te są dzielone i trafiają po 50 procent do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych RP, w 2015 roku było to w sumie 40 mln złotych.

Projekt złożony przez grupę posłów zakłada, że cała suma trafia do centralnego organu administracji publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, czyli do Komendanta Głównego PSP, który przekazuje po 50 procent ochotniczym strażom pożarnym i jednostkom Państwowej, Wojskowej i Zakładowej Straży Pożarnej oraz innym jednostkom wymienionym w art. 15 ustawy.

Zadaniem ministra spraw wewnętrznych i administracji będzie przygotowanie rozporządzenia określającego sposób i tryb rozdziału środków.

Pieniądze mają być przeznaczone na zapewnienie gotowości operacyjnej, budowę i modernizację strażnic, badania naukowe i działania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Następstwem proponowanej zmiany będzie skuteczniejsza kontrola nad rzeczowym wykorzystaniem środków, a także ich optymalne wykorzystanie, przy równomiernym wsparciu ochotniczych straży pożarnych, na zakup sprzętu i wyposażenia na terenie całego kraju. Podział środków będzie dokonywany adekwatnie do potrzeb, z uwzględnieniem innych źródeł finansowania ochotniczych straży pożarnych, co przyczyni się do bardziej racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi – napisano w uzasadnieniu.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł PiS Arkadiusz Czartoryski, przewodniczący sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych.

Jest to kolejny ‘cios’ partii rządzącej w Zarząd Główny OSP RP, w 2016 resort spraw wewnętrznych i administracji zdecydował o zmianach w przyznawaniu dotacji z MSWiA, środki rozdziela Komendant Główny PSP na wniosek komendantów wojewódzkich i powiatowych/miejskich.

Foto. krosno112.pl

o autorze

Redakcja/Łukasz