Za sprawą projektu ‘Piątka dla zwierząt’ Prawo i Sprawiedliwość wyjęło z zamrażarki projekt ustawy o ochronie zwierząt, w którym znalazły się zapisy o emeryturze dla zwierząt wykorzystywanych w służbach, w tym psów ratowniczych.   

Autorką projektu jest Katarzyna Piekarska, posłanka Koalicji Obywatelskiej i Przewodnicza Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt.

Zakłada on, że opiekunowi zwierzęcia wykorzystywanego do celów specjalnych, które zostało wycofane ze służby przysługuje miesięczne świadczenie na jego utrzymanie. Czyli na przykład na utrzymanie psa ratowniczego, który pełnił służbę w Państwowej Straży Pożarnej płaci budżet państwa za pośrednictwem tej formacji. Środki mają być wypłacane do czasu zgonu zwierzęcia.

Organ, który wycofał zwierzę ze służby będzie miał prawo przeprowadzić kontrolę sposobu wydawanych środków. Jeśli zostaną stwierdzone nieprawidłowości lub złe traktowanie, zwierzę może zostać odebrane a wypłacanie świadczeń wstrzymane. 

Wysokość miesięcznego świadczenia, zasady wypłacania i wzór wniosku ma określić rozporządzenie Rady Ministrów. 

Według projektu ustawy zwierzęta wykorzystywane do celów specjalnych to ‘zwierzęta, których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, regulujących szczegółowe zasady działania jednostek Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i innych formacji oraz podmiotów podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Ochrony Kolei, straży gminnych, jednostek ratownictwa oraz regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów – przewodników osób ociemniałych.’

Dzisiaj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu wraz z projektem ‚Piątka dla zwierząt’ i w związku ze złożonymi poprawkami jeszcze dzisiaj zajmie się nim Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Drugie czytanie zaplanowano na jutro. 

Foto. Jacek Krawczyk

o autorze

Redakcja/Łukasz