Na lotnisku Katowice – Muchowiec zostanie wybudowana nowa baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W ubiegłym tygodniu Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ogłosiło postępowanie przetargowe. Według dokumentacji budynek będzie składał się z dwóch części, hangaru dla śmigłowca z pomieszczeniami pomocniczymi i części socjalno operacyjnej zlokalizowanej na parterze i pierwszym piętrze. Wybudowane zostaną również drogi wewnętrzne, płyta przedhangarowa i miejsce postojowe dla śmigłowca, platforma, rampa i torowisko pod przesuwnicę, ogrodzenie, stacja paliw ze zbiornikiem podziemnym, niezbędne przyłącza i oświetlenie. Na budynku zostanie zamontowany 11-metrowy maszt antenowy.

Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Etap pierwszy zakłada, że w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy zostaną wykonane wszystkie prace rozbiórkowe, budowalne wraz z zagospodarowaniem terenu. Etap drugi polega na przeszkoleniu pracowników oraz przygotowanie i złożenie wniosków o wydanie pozwolenia na budowę i zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w 2020 roku wyprowadzi się z Gliwic do Katowic.

o autorze

Redakcja/Łukasz