Będzie nowa remiza dla OSP w Łaśnicy

Ponad milion złotych z budżetu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymała gmina Lanckorona. Środki zostaną przeznaczone na budowę remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaśnicy. Poprzednia została zniszczona przez osuwisko.

2 marca władze gminy odebrały z rąk wicepremier Beaty Szydło i szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego promesę w wysokości 1 mln 220 tysięcy złotych na wykonanie prac w ramach zadania pn.: „Przeniesienie – Odbudowa budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Lanckorona – Łaśnica na działkach 7502/2, 7509 poza terenem osuwiskowym w Lanckoronie”.

Kilka dni później Urząd Gminy ogłosił przetarg na budowę nowej remizy. Będzie to budynek o powierzchni użytkowej ponad 200 metrów kwadratowych, na parterze powstanie garaż na dwa samochody ratowniczo – gaśnicze, biuro, szatnia i toalety, z na poddaszu sala i toalety. Firma, która wygra poza wybudowaniem remizy będzie musiała również wykonać wszystkie przyłącza i zagospodarować teren.

Wszystkie prace powinny zostać zakończone w połowie października 2019 roku.

Foto. OSP Łaśnica

Exit mobile version