Stołeczny Zarząd Infrastruktury prowadzi przetarg na wykonanie niezbędnej dokumentacji i wybudowanie strażnicy dla Wojskowej Straży Pożarnej 38. Sochaczewskiego Dywizjonu Zabezpieczenia Obrony Powietrznej.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia inwestycja ma być realizowana w trzech etapach. Pierwszy to opracowanie projektu budowlanego, drugi opracowanie projektu wykonawczego, a trzeci kompleksowe i kompletne wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas trwania robót budowlanych.

Dokumentacja przetargowa została objęta klauzulą ‘ZASTRZEŻONE’.

Budynek ma powstać na terenie kompleksu wojskowego nr 6017, który jest administrowany przez 42 Bazę Lotnictwa Szkolnego. Użytkownikiem będzie 38. Sochaczewski Dywizjon Zabezpieczenia Obrony Powietrznej.

Firma, która wygra będzie miała 110 dni od dnia podpisania umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i 510 dni na wykonanie robót budowlanych.  

Foto. jednostka wojskowa 

o autorze

Redakcja/Łukasz