Projekt nowelizacji ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” trafił wczoraj do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

Jak czytamy w uzasadnieniu nowelizacja ustawy ma na celu zaktualizowanie wielkości środków na uposażenia oraz wydatki relacjonowane do uposażeń w stosunku do dotychczasowych wielkości ujętych w ustawie. Wynika to ze zwiększenia etatyzacji w służbach mundurowych podległych MSWiA w latach 2017-2020 łącznie o 2640 etatów.

W Państwowej Straży Pożarnej liczba etatów wzrosła o 490, w związku z tym na lata 2019 – 2020 zapisano dodatkowe 4 mln 336 tys. zł, z czego w 2019 r. – 2 mln 92 tys. zł, a 2020 r. – 2 mln 244 tys. zł.

Środki na zakup sprzętu, samochodów, umundurowania i inwestycje budowlane pozostają bez zmian.

o autorze

Redakcja/Łukasz