Będzie nowy wóz dla LSRG Katowice-Pyrzowice

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, czyli zarządca Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach ogłosiło przetarg na dostawę nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Przedmiotem postępowania jest dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4×2 z silnikiem o mocy minimum 235 kW, zautomatyzowaną skrzynią biegów i kabiną dwudrzwiową w układzie miejsc 1+1. Zabudowa powinna zostać wykonana z materiałów odpornych na korozję w układzie skrytek 3+3+1, natomiast dach w formie podestu roboczego.

Samochód powinien być wyposażony między innymi w zbiornik wody min. 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego min. 400 litrów (oba wykonane z polipropylenu), agregat proszkowy 50 kg z linią szybkiego natarcia, autopompę dwuzakresową o wydajności min. 2500 litrów przy ciśnieniu 10 bar, działko wodno – pianowe o wydajności 1500 litrów na minutę, linię szybkiego natarcia, instalację zraszaczową i maszt oświetleniowy. Szczegółowy wykaz sprzętu zamawiający przekaże w trakcie realizacji zamówienia.

Wóz powinien trafić do Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej Portu Lotniczego Katowice-Pyrzowice w ciągu czterech miesięcy od podpisania umowy.

Foto. Piotr Adamczyk, Biuro prasowe Katowice Airport

 

Exit mobile version