20 lipca 2021 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie”.

Plan inwestycji zakłada III etapy realizacji:

I etap –  zaplanowanie i przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku JRG 1, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie stosownych pozwoleń i uzgodnień (zrealizowano w 2020 roku). 

II etap – na parterze budynku przewidziano część pomieszczeń przeznaczonych do utworzenia sali edukacyjnej „Ognik”,  w której będą prowadzone praktyczne zajęcia dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i sprzętu pożarniczego. Prace demontażowe m.in. dachu nad drugą kondygnacją, nadbudowa części administracyjnej obiektu  o 1 konygnację wraz z rozbudową istniejących klatek schodowych do 2 piętra. Zaplanowano teromodernizację całego obiektu co umożliwi obniżenie kosztów eksploatacji obiektu.  W celu zapewnienia dostępności do obiektu dla osób niepełnosprawnych zaplanowano budowę windy osobowej.   

III etap –   trzeci etap inwestycji to prace wykończeniowe obiektu.

Umowę podpisał st. bryg. Jacek Niewęgłowski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie oraz Pan Roman Rybak prezes zarządu firmy BUDREM-RYBAK Sp. z o. o. Sp. k. 

W uroczystości udział wzięli zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Tomasz Siemiętowski oraz starosta powiatu wejherowskiego Gabriela Lisius.

Wartość prac objętych umową wyniesie: 6 399 000 zł, a termin realizacji inwestycji został przewidziany na drugą połowę 2023 roku.

Źródło: KP PSP Wejherowo 

o autorze

Redakcja/Łukasz