21 kwietnia 2016r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie odbyła się konferencja pod hasłem „Bezpieczeństwo Przyszłości – Człowiek – Środowisko – Infrastruktura”.

Wprowadzenie do konferencji w imieniu Rektora-Komendanta nad. bryg Ryszarda Dąbrowy, dokonał Prorektor – Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych st. bryg. mgr inż Stanisław Sulenta, oraz  mł. bryg. dr. inż. Anna Prędecka Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego.

_DSC0005

Organizatorami konferencji byli obecni studenci, jak i absolwenci SGSP z Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, wraz z komitetem naukowym, w którym przewodniczącą była Pani Dziekan, wraz z st. bryg. dr. hab. inż Andrzejem Mizerskim.

Konferencja zgromadziła nie tylko gości i studentów z Polski, ale również osoby zajmujące się bezpieczeństwem na Ukrainie, Węgrzech, w Estonii i Bułgarii, którzy prezentowali swoje poglądy, jak i dzielili się doświadczeniem w dziedzinie bezpieczeństwa w wymiarze współczesnym i perspektywie przyszłości.

_DSC0060

Szeroko rozumiane bezpieczeństwo zostało zawarte w trzech panelach:

PANEL 1 : CZŁOWIEK

– „Organizacja i zarządzanie bezpieczeństwem w przyszłości” – prof.dr.hab. Marek Lisiecki

– „Kultura bezpieczeństwa / media” – mł.bryg.dr Izabella Grabowska-Lepczak

– „Metody propagowania zasad bezpiecznego zachowania w społeczeństwie oraz kształtowania u ludzi świadomej postawy wobec własnego bezpieczeństwa” – mgr Serhij Babczuk

– „Nowoczesny System Edukacji dla Bezpieczeństwa” – inż. Marcin Wiechetek

– „Mobilna Aplikacja do wsparcia reagowania kryzysowego: MAppERS Case Stydy” – mgr Tarmo Kull

– „Człowiek jako jednostka, element tłumu. Przykład zastosowania automatów komórkowych w modelowaniu ewakuacji” – mgr inż Mariusz Barański

– „Bezpieczeństwo społeczne Polski u progu XXI wieku – wybrane aspekty” – mgr Jerzy Trocha

PANEL 2 : INFRASTRUKTURA 

– „Norma ISO 37120:2014 – przykład wykorzystania w zakresie ochrony przeciwpożarowej i reagowania kryzysowego” – Joanna Kozioł

– „Ratownictwo chemiczne w Polsce – założenia systemowe” – Łukasz Zając

– „Wpływ nowoczesnych rozwiązań architektonicznych na kształtowanie bezpiecznych przestrzeni” – Maciej Wyrzykowski

– „Wykorzystanie darmowych narzędzi GIS w planowaniu ewakuacji z terenów” – Klaudia Jarzynka

– „Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności, ryzyka, pewności” – mgr inż Piotr Kolmann

PANEL 3 : ŚRODOWISKO

– „Wspomaganie zarządzania w kryzysie z wykorzystaniem UAS w czasie katastrof naturalnych” – prof. Agoston Restas

– „Pożary lasów w Polsce na przełomie XX i XXI wieku jako zagrożenie dla równowagi ekosystemu leśnego” – mgr Aleksandra Lewandowska

– „Postępująca urbanizacja, a ryzyko oraz skutki katastrof naturalnych” – inż Patrycja Chojnowska

– „Wpływ zanieczyszczeń środowiska na stan zdrowia populacji pediatrycznej” – Zuzanna Kaczmarska

Za szczególnie ciekawe prezentacje, w poszczególnych panelach został wyróżniony kolejno mrg.inż.Mariusz Barański, następnie Klaudia Jarzynka i Zuzanna Kaczmarska.

Organizatorzy planują organizowanie cyklicznych konferencji w temacie bezpieczeństwa.

o autorze

Sandra Wierciszewska
Studentka Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na Wydziale Bezpieczeństwa Pożarowego. Od 8 lat związana z KSRG OSP Szonów, a od roku członek koła naukowego SITP.