W ubiegłą sobotę w Łebie miały miejsce ćwiczenia profilaktyczne służb ratunkowych, które zostały zorganizowane przez Urząd Miasta w Łebie pod nazwą „Bezpiecznie nad wodą w Łebie”. &Ćwiczenia odbywały się już w ubiegłych latach.

Pokazy skierowane były głównie dla turystów wypoczywających nad Bałtykiem. Składały się z dwóch etapów: I etap – faza Morska oraz II etap – faza portowa.

Pierwszy etap ćwiczeń, który podzielony był na trzy epizody, rozpoczął się o godzinie 12:00 na plaży wschodniej A, przy wschodnim falochronie. Zaczęto go od poszukiwania&rozbitka w morzu z udziałem samolotów Marynarki Wojennej i statku ratowniczego SAR HURAGAN.

&EPIZOD 1

Nalot samolotu wzdłuż plaży. Zrzut tratwy ratowniczej, nalot samolotu na linię brzegową. Poszukiwanie rozbitka przez samolot i naprowadzanie środka BSR na wykrytego rozbitka. Podjęcie pozoranta z wody przez łodzie i przekazanie go na jednostkę ratowniczą SAR-u HURAGAN. Ewakuacja łodzi do portu oraz na brzeg i przekazanie pozoranta do służb medycznych na lądzie.&Krótki pokaz samolotu, wiraże pełne w prawo i w lewo, przelot równoległy do linii brzegowej, przelot prostopadły do linii brzegowej.

Następnie miała miejsce&akcja ratunkowa rozbitków z wykorzystaniem łodzi ratowniczych Brzegowej Stacji Ratowniczej w Łebie i Brzegowej Grupy Ratowniczej &dywizjonu Okrętów Wsparcia.

EPIZOD 2

Manewrowanie łodzi ratowniczej w rejonie ścieśnionym oraz w rejonie, gdzie doszło do sytuacji ,,rozbitek za burtą”. Pokaz technik wyciągania rozbitków (tonących) z wody. Pokaz użycia pirotechnicznych środków wzywania pomocy na morzu. Współdziałanie Brzegowej Grupy Ratowniczej dywizjonu Okrętów Wsparcia z MSPiR BSR Łeba w akcji ratowniczej na morzu.&

W następnej kolejności zaprezentowano pokazy technik ratowania na plaży przez ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Ochotniczej Służby Ratowniczej z Lęborka i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

EPIZOD 3
aa

Drugi etap zaczęto o godzinie 14:00 w&Kanale Portowym, mieszczącym się przy Kapitanacie Portu Łeba. Pierwsze założenie zakładało pożar na kutrze rybackim.

EPIZOD 1

Po przybyciu jednostek straży pożarnej podejmują działania związane z ewakuacją poszkodowanych z jednostki pływającej oraz przystępują do gaszenia. Rota I w sprzęcie ODO z linią gaśniczą wchodzi pod pokład celem ewakuacji poszkodowanego, rota I zabezpieczona w sprzęt ODO asekuruje rotę II.

Osoba poszkodowana po odnalezieniu – zostaje wyniesiona na zewnątrz do bezpiecznej strefy II zastęp buduje zaopatrzenie wodne – kanał portowy Chełst, miejska sieć hydrantowa.&Poszkodowanemu udzielają pomocy przedmedycznej OSR, strażacy, ZRM.&

Pozostałe zastępy przystępują do gaszenia jednostki pływającej.&Rozkładane kurtyny wodne celem ograniczenia emisji dymu i gazów pożarowych oraz zabezpieczeniu sąsiednich jednostek i budynków przed promieniowaniem cieplnym. Lokalizacja miejsca zdarzenia.

EPIZOD 2

a

W ćwiczeniach uczestniczyła:

  • 44 Baza Lotnictwa Morskiego z Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej
  • Brzegowa Grupa Ratownicza dywizjonu Okrętów Wsparcia
  • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Łebie
  • Brzegowa Stacja Ratownicza w Łebie
  • Grupa Beskidzkiego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego ze Szczyrku
  • Ochotnicza Służba Ratownicza z Lęborka
  • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Wszystkie zdjęcia możecie zobaczyć na naszym facebook'u!

o autorze

Redakcja