W dniach 27-30 października we Wrocławiu i okolicach Ochotnicza Straż Pożarna Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Starówka, realizowała jedno ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu „Bezpieczny Dolny Śląsk 2016”. Zgodnie przyjętym scenariuszem, w godzinach porannych doszło we Wrocławiu do kilku ataków terrorystycznych w kluczowych obiektach turystycznych, takich jak Narodowe Forum Muzyki, Hala Stulecia, ZOO we Wrocławiu i Dworzec Główny.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie reagowania lokalnych systemów bezpieczeństwa oraz rozwijania współpracy i koordynacji między ochotniczymi formacjami ratowniczymi, a formacjami Policyjnymi i Wojskowymi w sytuacjach zamachów terrorystycznych.

o autorze

Redakcja