W przyszłym roku decyzją mieszkańców Pabianic miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna zrealizuje projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W ramach projektu druhowie otrzymają z miejskiej kasy 150 tysięcy złotych, środki te przeznaczą na zakup 34 kompletów ubrań specjalnych składających się z kurtki i spodni oraz sześć hełmów.

Celem projektu jest wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach w nowoczesne co za tym idzie bezpieczne i ergonomiczne środki ochrony indywidualnej w postaci ubrań specjalnych oraz hełmów bojowych. Potrzeba realizacji wynika z rozwoju technologii oraz zagrożeń. Posiadane obecnie przez OSP ubrania specjalne oraz hełmy nie chronią strażaków w sposób dostateczny, są mało ergonomiczne i w dużej mierze mocno wyeksploatowane – napisano w opisie projektu.

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Pabianice wzięło udział 8791 osób, z czego 2309 oddało swój głos na projekt ‘Bezpieczny strażak’.

W 2018 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Pabianicach wyjeżdżała do 148 zdarzeń.  

Foto. Sebastian Komorowski

o autorze

Redakcja/Łukasz