10 maja 2014 r. odbyły się główne strażackie uroczystości związane z Ogólnopolskimi Obchodami Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 140-lecia Bialskiej Straży Pożarnej i nadaniem sztandaru Komendzie Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej.

Strażackie uroczystości rozpoczęły się mszą święta koncelebrowaną pod przewodnictwem księdza biskupa Piotra Sawczuka w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białej Podlaskiej.

Kolejnym elementem obchodów był uroczysty przemarsz ulicą Brzeską z kościoła na Plac Wolności. Skład kolumny defiladowej stanowiły orkiestry, kompanie honorowe straży, policji i straży granicznej wraz z pocztami sztandarowymi oraz zaproszeni goście.

Uroczystość Ogólnopolskich Obchodów Dnia Strażaka uświetnili swoją obecnością m.in.: minister skarbu państwa Włodzimierz Karpiński, Tadeusz Sławecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, parlamentarzyści, kierownictwo Komendy Głównej PSP z gen. brygadierem Wiesławem Leśniakiewiczem i jego zastępcami, przedstawiciele Związku OSP RP z druhem Waldemarem Pawlakiem, władze wojewódzkie z wojewodą lubelskim i marszałkiem województwa lubelskiego, kierownictwo Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, władze powiatowe i gminne powiatu bialskiego oraz przedstawiciele służb mundurowych i innych zaprzyjaźnionych ze strażą pożarną instytucji.

W uroczystościach uczestniczyli również goście zagranicznych delegacji min.: z Niemiec, Republiki Białorusi, Litwy, Ukrainy i Węgier.

Druga część uroczystości rozpoczęła się po godz. 12:00 na Placu Wolności.&Po przeglądzie pododdziałów odczytano monografię Bialskiej Straży Pożarnej, a następnie odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru Komendzie Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej i symboliczne wbicie gwoździa.

Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów oraz prezentacja pojazdów pożarniczych.&Następnie strażacy pod przewodnictwem gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza przemaszerowali do sali konferencyjnej Urzędu Miasta, gdzie ponad 100 strażakom wręczono odznaczenia, medale i awanse na wyższe stopnie służbowe.

W tym czasie na Placu Wolności odbywały się imprezy towarzyszące, tj. wystawa sprzętu i pojazdów pożarniczych, koncert orkiestry dętej, pokazy sprawności strażackiej oraz konkursy dla dzieci.

Z okazji jubileuszu 140-lecia Bialskiej Straży Pożarnej została wydana monografia Bialskiej Straży Pożarnej oraz okolicznościowy medal upamiętniający tę uroczystość.&

Tekst: KM PSP Biała Podlaska/mł. asp. Starycha Tomasz
Więcej zdjęć można zobaczyć na naszym fanpage na facebooku

o autorze

Redakcja