Strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Białymstoku, którzy zginęli 25 maja podczas akcji zostali dzisiaj pośmiertnie odznaczeni przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Postanowieniem Prezydenta RP ogniomistrz Przemysław Piotrowski i ogniomistrz Marek Giro zostali pośmiertnie odznaczeni Krzyżem Zasługi za Dzielność. Odznaczenia odebrały rodziny poległych strażaków.

Zginęli na służbie, w trakcie prowadzenia akcji gaśniczej. Wchodząc na rozpoznanie do palącego się magazynu wypełnionego łatwopalnymi materiałami zarwała się pod nimi podłoga.

Krzyż Zasługi za Dzielność nadawany jest policjantom, żołnierzom, funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, wyjątkowo także innym osobom za czyny spełnione w specjalnie ciężkich warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub zdrowia, w obronie prawa, nietykalności granic państwowych oraz życia, mienia i bezpieczeństwa obywateli. Może być nadany tej samej osobie wielokrotnie.

o autorze

Redakcja/Łukasz