O planach budowy nowej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w dzielnicy Dojlidy w Białymstoku mówi się od marca ubiegłego roku, kiedy na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP został powołany st. bryg. Robert Wierzbowski. Dzisiaj poznaliśmy szczegóły inwestycji.

W poniedziałek, 27 lutego podczas XXXII sesji Rady Miasta Białystok radni zdecydowali o bezpłatnej zamianie działek między miastem a wojewodą. Miasto odda wojewodzie podlaskiemu działkę o powierzchni pół hektara przy ulicy Plażowej, na której planowana jest budowa nowej jednostki. W zamian otrzyma pięć działek o podobnej powierzchni.

To bardzo dobre miejsce. Na Dojlidach jest coraz więcej nowych mieszkańców. Obok zlokalizowana jest też strefa ekonomiczna. Straż pożarna na pewno jest tu niezbędna – powiedział Kurier Porannej Paweł Ostrowski, rzecznik miejskiej straży pożarnej.

Obecnie Komenda Miejska PSP posiada w tej części miasta posterunek Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1, który znajduje się na terenie prywatnej firmy. Na co dzień pełni tam służbę jeden zastęp. Nowa strażnica ma pełnić również funkcję bazy kontenerowej, teraz kontenery znajdują się w JRG 2 i 4.

Środki na realizację inwestycji mają pochodzić z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020, wstępny plan zakłada że w ramach projektu zostaną wybudowane dwie jednostki, jedna w Białymstoku, druga na terenie Białorusi.

Budowa ma ruszyć w przyszłym roku.

o autorze

Redakcja/Łukasz