Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku ogłosił dwa nabory do służby w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych.

Pierwszy nabór na stanowisko stażysta, a docelowo starszy ratownik skierowany jest do wszystkich, którzy posiadają wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe i posiadają zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w PSP. Wolnych pięć miejsc.

Drugi nabór dotyczy służby w Specjalistycznej Grupie Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego na docelowym stanowisku ratownik specjalista w specjalności ratownictwo chemiczne i ekologiczne. Od kandydata wymagane jest wykształcenie wyższe lub tytuł technika z zakresu chemii, biologii lub fizyki. Wolnych jest dziesięć miejsc.

Dokumenty należy składać osobiście do 13 kwietnia w Komendzie Miejskiej PSP w Białymstoku przy ulicy Warszawskiej.

o autorze

Redakcja/Łukasz