17 lutego br. w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 4 w Białymstoku odbyło się uroczyste otwarcie Sali Edukacyjnej „OGNIK” utworzonej w ramach rządowego programu „Bezpieczna +”.

W uroczystości, połączonej z naradą podsumowującą funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w 2016 roku na terenie miasta Białystok i powiatu białostockiego uczestniczyli między innymi: zastępca podlaskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Andrzej Sobolewski,  zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku oraz wicestarosta Powiatu Białostockiego.

Głównym celem programu ‘Bezpieczna +’ realizowanego w latach 2015-2018 jest poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią. Sala Edukacyjna „OGNIK” z założenia ma służyć edukacji dzieci w wieku przedszkolnym oraz w okresie szkolnym.

Celem realizacji zajęć edukacyjnych z dziećmi jest:

  • uczenie bezpiecznych zachowań w życiu codziennym,
  • edukacja dzieci i młodzieży z zakresu podstaw ochrony przeciwpożarowej,
  •  wzrost świadomości społecznej i poprawa bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców powiatu białostockiego,
  • zapoznanie z podstawami udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  •  poznanie specyfiki służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Białostocka sala ‘Ognik’ jest czwartą w województwie podlaskim, pozostałe znajdują się w Komendach Powiatowych PSP w Siemiatyczach, Hajnówce i Bielsku Podlaskim.

Komenda Wojewódzka PSP planuje w tym roku otworzyć nowe sale w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 5 w Łapach (KM PSP Białystok) i Komendzie Miejskiej PSP w Łomży.

Foto. KM PSP Białystok

o autorze

Redakcja/Łukasz