17 sierpnia na terenie Śląskiej Wytwórni Wódek Gatunkowych POLMOS S.A. Bielsku-Białej odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe. W ćwiczeniach wzięło udział pięć jednostek straży pożarnych, założeniem taktycznym był pożar w hali produkcyjnej rozlewni wódek na skutek zaprószenia ognia. W wyniku zadymienia w pomieszczeniach magazynowych zostały uwięzione dwie osoby.

[galeria=3,prawa]Pierwszy zastęp po przybyciu na miejsce zdarzenia szybko zlokalizował osoby poszkodowane i udzielił pomocy medycznej, kolejne dojeżdżające zastępy rozpoczęły podawanie prądów wodnych do wnętrza hali produkcyjnej, a także prąd wody z działka drabiny mechanicznej na dach wytwórni. Akcja została przeprowadzona bardzo sprawnie i szybko.

SPECYFIKACJA ZAKŁADU: Podstawowym surowcem występującym w procesie technologicznym jest alkohol etylowy na bazie którego wytwarza się m.in. spirytus rektyfikowany, spirytusy owocowe i destylaty, nalewy oraz wódki. Stopień zagrożenia pożarowego wynika z pożarowych właściwości różnych roztworów alkoholu etylowego na danym etapie procesu technologicznego, parametrów procesu charakterystyki technicznej urządzeń technologicznych. Najniebezpieczniejszymi procesami z punktami widzenia pożarowego są procesy, w których obróbce poddawany jest alkohol stężony, dotyczy to: transportu alkoholu etylowego, magazynowania alkoholu w zbiornikach, zestawiania wódek.

[galeria=1,lewa]Zagrożenie pożarowe wzmaga się w procesach wraz ze wzrostem zawartości alkoholu w poddawanym obróbce roztworze. Wraz z rozcieńczaniem roztworu zwiększa się wartość temperatury zapłonu półproduktów i wyrobów gotowych. Najniebezpieczniejszymi obiektami na terenie zakładu są : magazyn alkoholu etylowego, budynek produkcji.

Po zakończonych ćwiczeniach strażacy mieli okazje zapoznać się z układem przestrzennym obiektu, jak również ze specyfikacją pracy i występującymi zagrożeniami pożarowymi w obiekcie.

Tekst i zdjęcia: mł. kpt. Pokrzywa Patrycja

o autorze

Redakcja