Bocar z zamówieniem Podkarpackiej Komendy Wojewódzkiej PSP

Firma Bocar zdobyła zamówienie Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie na dostawę samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Chodzi o trwające od marca postępowanie przetargowe na dostawę trzech średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych 4×4 kategorii 2 – uterenowionej. Wyposażonych w zbiornik wody o pojemności 2000-3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompę A16/8-2,5/40, linię szybkiego natarcia, działko wodno-pianowe, maszt oświetleniowy i wyciągarkę.

W przetargu wzięły udział cztery firmy: Moto-Truck, Szczęśniak PS, PS Bocar i WISS Samochody Specjalne.

Komisja przetargowa za najkorzystniejsze uznała oferty złożone przez firmę Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Bocar, która wykonanie zamówienia wyceniła na nieco ponad 3,6 mln zł, co daje ponad 1,2 mln zł za jeden samochodów.

Odbiorcami są Komendy Miejskie PSP w Rzeszowie, Przemyślu i Komenda Powiatowa PSP w Strzyżowie.

Po podpisaniu umów firma Bocar będzie miała pięć miesięcy na dostarczenie wozów.

Exit mobile version