W środę na terenie żwirowni w miejscowości Przyjma podczas rutynowej kontroli wyrobisk odkryto beczki z substancjami łatwopalnymi i wybuchowymi na bazie rozpuszczalników.

Na miejsce zadysponowane zostały dwie Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego z Konina i Ostrowa Wielkopolskiego. Od wczorajszego popołudnia strażacy wydobyli ze żwiru dziewięć beczek o pojemności 200 litrów każda i około 30 pojemników.

– Specjalistyczna grupa z Ostrowa Wielkopolskiego dokonała wstępnej analizy chemicznej. Po weryfikacji okazało się, że w pojemnikach znajdują się mieszaniny zarówno palne, jak i żrące – starszy brygadier Krzysztof Gościniak, zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.

Strażaków PSP wspierają druhowie z okolicznych jednostek OSP.

Foto. KM PSP/KMP Konin

o autorze

Redakcja/Łukasz