Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski nie włączył do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego nowych jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z procedurą P-23 Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (wydanie 5) komendanci wojewódzcy wysyłają do Komendy Głównej wnioski w sprawie włączenia jednostek do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w dwóch terminach – do 1 marca i 1 października. Z reguły Komendant ostateczne decyzje w maju i w ostatnich miesiącach roku. Dla przypomnienia, w maju 2018 roku do Systemu włączono 35 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, jedną Zakładową Służbę Ratowniczą i jedną jednostkę Wojskowej Straży Pożarnej.

Z jakich powodów Leszek Suski nie włączył w maju do KSRG nowych jednostek? W ostatnich tygodniach próbowaliśmy się tego dowiedzieć w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej niestety, otrzymaliśmy tylko krótką odpowiedź z Kancelarii Komendy Głównej pod którą podpisał się nadbryg. Marek Jasiński, Zastępca Komendanta Głównego PSP:

… w 2019 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nie włączył żadnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego’.

o autorze

Redakcja/Ł